Financieel

Financieel

De praktijk voor psychiatrie en psychotherapie Hellendoorn is een tweedelijns niet-klinische GGZ-instelling en is opgenomen in het register Gegevensbeheer Zorgverleners onder de code 03072556 en is daarmee voor alle zorgverzekeraars in Nederland herkenbaar als een erkende GGZ-aanbieder.

De behandelingen binnen de praktijk worden vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekering. Een verwijzing van de huisarts is daarbij een voorwaarde.

Met ingang van 1 januari 2022 is een nieuw vergoedingssysteem ingevoerd in de GGZ, het zorgprestatiemodel (hierna: ZPM). Binnen het ZPM worden de kosten voor de behandeling maandelijks gedeclareerd in de vorm van consulten. Een consult kan zijn een gesprek, maar het kan ook een online contact, een telefonisch gesprek of een mailcontact zijn. Er zijn verschillende tarieven voor diagnostiekconsulten en voor behandelconsulten. Verder hangt het tarief af van de duur van het consult. Ik werk volgens planning is realisatie. Voor verzekeraars waarmee geen contracten zijn afgesloten hanteert de praktijk 100% van de door de NZa vastgestelde maximumtarieven van het ZPM.

Wij hebben contracten met:

Achmea-groep   Caresq-groep DSW-groep  Menzis-groep  VRZ zorginkoop 
Zilveren Kruis
Pro Life
OZF
Interpolis
FBTO
Avero Achmea
Volmacht IAK
Volmacht Aevitae
Promovendum
Besured
National Academic
DSW
StadHolland
inTwente
Menzis
Hema
Anderzorg
ONVZ Zorgverzekeraar
VvAA Zorgverzekering
PNO Zorg
ENO – Salland
ENO – Hollandzorg
ENO – Zorgdirect
Zorg en Zekerheid

Voor de overige verzekeringen geld dat u de rekening ontvangt. Vergoeding is dan afhankelijk van het soort van polis wat u heeft afgesloten. Vraagt u dit vooral goed na bij uw verzekering. Wij zij van mening dat zorg toegankelijk moet zijn; als het verschil tussen de rekening en de vergoeding een probleem is kan met ons overlegd worden.

U wordt altijd op uw eigen risico aangesproken. Bij vragen over de vergoedingen kunt contact met me opnemen.


Wat wordt niet vergoed:
Indien u een afspraak niet tijdig (minimaal 24 uur voor de afspraak) afzegt, zijn we genoodzaakt om u een nota te sturen van 60euro voor een afspraak van een half uur en 120 euro voor een afspraak van 45/60 minuten.

Het OZP-tarief is gelijk aan het no-show tarief.

De contacten die betrekking hebben op aanpassingsstoornissen en relatietherapie in engere zin worden niet vergoed. Voor de tarieven en vragen hierover kunt u met ons contact opnemen.