Patiënteninformatie

Patiënten informatie

Binnen De praktijk voor psychiatrie en psychotherapie bieden wij het brede scala aan psychologische en  psychiatrische behandelingen. Altijd met de nadruk op het herstel van de kracht en flexibiliteit van onze patiënten. Immers deze eigenschappen zijn nodig om betekenisvol in het leven en de samenleving te kunnen staan.

Psychische klachten heb je niet alleen, ook de omgeving voelt meestal de impact. En voor het herstel is ook de omgeving van groot belang. Aandacht voor en betrokkenheid van de omgeving is dan ook vanzelfsprekend. Net zo als dat we zelf stevig verankerd zijn in het netwerk van zorgaanbieders om ons heen. Dit is niet alleen plezierig om te werken maar maakt het ook mogelijk om ten volle gebruik te maken van de verschillende specialisaties, vaardigheden en mogelijkheden.

De basis voor onze behandelingen zijn de verschillende  richtlijnen van onze beroepsorganisaties. Wij passen die toe met een open oog voor nieuwe ontwikkelingen en ondersteunende interventies uit andere gebieden.
De toenemende kosten van de zorg zijn op dit moment een centraal thema in het maatschappelijke debat. Ook wij hebben hierin onze verantwoordelijkheid om tot een zorgverlening te komen die niet  alleen effectief is, maar ook op termijn een zo blijvend mogelijk effect heeft.